Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Raporty Użytkowania

Usage Reports - Raporty Użytkowania

W tej sekcji Administrator może generować statystyki użytkowania baz na Platformie ProQuest.

Sekcja Usage Reports podzielona jest na trzy części:

1. Request Usage Reports - tutaj generować można statystyki w momencie, kiedy są one akurat potrzebne. Do wyboru są np. raporty COUNTER, raporty szczegółowe oraz roczne. Raporty można oglądać na stronie internetowej, w pliku Excel oraz ustawiać regularną dostawę raportów na wybrany adres mailowy.

2. Scheduled Usage Reports - miejsce gdzie po ustawieniu dostawy raportów na adres mailowy znajdziemy tabelę z informacją o ustawionych raportach.

3. Other ProQuest Usage Reports - dostęp do archiwalnych raportów z platform Illumina oraz ProQuest, jak również bieżących raportów na platformie Chadwyck-Healey.