Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Listy Tytułów/Rekordy MARC

Create a Title List - Utwórz Listę Tytułów

W tej sekcji Administrator może utworzyć listy tytułów czasopism znajdujących się w subskrybowanych bazach.

1. Wybierz bazy, dla których chcesz utworzyć listy tytułów.

2. W zakładce Report Options wybierz, jakie kolumny ma zawierać raport.

3. W zakładce Output Format wybierz, w jakim formacie pliku chcesz utworzyć raport. Do wyboru są: Microsoft-Excel, Tab-Delimited, Comma-Delimited, HTML,

4. Kliknij Create Title List.

5. To samo możesz zrobić dla konkretnych dziedzin tematycznych.

Additional Databases - Dodatkowe Bazy

W tej sekcji znajdują się linki do list tytułów baz danych indeksowo-abstraktowych - jeśli Twoja instytucja posiada do takich baz subskrypcję.

Request MARC Records - Zamów Rekordy MARC

W tej części Administrator może pobrać rekordy MARC.

1. Wpisz adres mailowy, na który chcesz otrzymywać rekordy MARC

2. Wybierz format rekordu

3. Wybierz jak często chcesz otrzymywać rekordy (co miesiąc lub co dwa miesiące) oraz czy chcesz otrzymywać pełen zestaw, czy tylko uaktualnienie (za pierwszym razem otrzymasz pełen zestaw rekordów). Rekordy dostarczane są pomiędzy 16-tym a 26-tym dniem miesiąca

4. Jeśli Twoja instutucja korzysta z serwera proxy, wpisz jego adres URL oraz wybierz typ serwera

5. Kliknij Save changes aby zapisać zmiany