Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Autoryzacja/Dostęp

Authentication/Access - Autoryzacja/Dostęp

W tej części Administrator ma możliwość ustawienia metod autoryzacji wejścia do baz dla użytkowników zarówno z terenu swojej Instutucji, jak i zdalnego dostępu.

Dostępne metody:

Adresy IP

Serwer Proxy

Kod Kreskowy

Shibboleth

Athens

Referring URL

Moja Sesja

Login Manualny