Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Ustawienia Administratora

Manage Primary Profile - Zarządzaj Głównym Profilem

W tej sekcji Administrator zmienić dane osoby administrującej bazami, jak i zmienić hasło administracyjne. Należy pamiętać o zapisaniu wszelkich zmian.

Manage Assistant Profiles - Zarządzaj Profilami Pomocniczymi

W tej części Administrator może utworzyć konta administratorów - asystentów. 

1. Kliknij Create New Assistant Profile aby utworzyć nowy profil asystenta.

2. Nadaj nazwę kontu asystenta.

3. Wybierz funkcje, jakimi będzie mógł zarządzać asystent.

4. Kliknij Create Profile aby zapisać zmiany.