Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Linkowanie do Innych Źródeł przy Pomocy One Click™

Resource Linking with One Click™ - Linkowanie do Innych Źródeł przy Pomocy One Click™

W tej sekcji Administrator może ustawić linkowanie do innych zasobów pełnotekstowych subskrybowanych przez Instytucję, w przypadku gdy w bazach ProQuest nie jest dostępny pełny tekst.

1. Należy kliknąć Enable resource linking with One Click aby włączyć funkcję.

2. Kliknij Save Changes aby zapisać te zmiany.

3. Jeśli Instutucja korzysta z serwera proxy, należy wpisać jego adres oraz ustawienia autoryzacji.

4. Następnie wybieramy bazy, do których dostęp ma Instytucja.

5. Klikamy Save changes aby zapisać zmiany.