Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Wypożyczanie Międzybiblioteczne

Request This Item - Wypożyczanie Międzybiblioteczne

W tej części Administrator ma możliwość włączenia formularza, który użytkownik wypełnia by zamówić daną pozycję z Biblioteki.

1. Należy włączyć funkcję poprzez kliknięcie

2. W zakładce Request form settings rozpoczynamy ustawienia

3. Wpisujemy adres email, na który przychodzić będą zamówienia

4. Wpisujemy instrukcje dla użytkownika

5. Adres kontaktowy

6. Możliwość włączenia informacji o prawach autorskich (przepisy USA)

7. Wybór standardowego linku do zamówienia lub możliwość zmiany tekstu

8. Zapisywanie zmian

Przykład formularza, który wypełniać będzie użytkownik

1. Aby dokończyć ustawienia należy wejść w zakładkę Link Settings

2. Możliwość wybrania standardowej ikony i tekstu, jaki zobaczy użytkownik

3. Wybór, czy użytkownik ma widzieć ikonkę, tekst czy obie te możliwości jednocześnie

4. Zapisywanie zmian