Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Linkowanie z PubMed-u

PubMed LinkOut - Linkowanie z PubMed-u

W tej częśći Administratorzy baz medzycznych ProQuest mogą ustawić linkowanie z baz PubMed do pełnego tekstu w bazach ProQuest.

1. Należy ustawić linkowanie w koncie PubMed swojej Instutucji według załączonych w linku instrukcji

2. Wpisujemy Library username i Provider ID uzyskane od PubMed-u

3. Zaznaczamy Enable holdings file delivery to PubMed LinkOut - ProQuest co 7 dni wysyła informację do PubMed-u o tym, jakie dokumenty są dostępne w pełnym tekście w bazach ProQuest

4. Zapisujemy zmiany