Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Linkowanie z Google Scholar

Google Scholar Library Links - Linkowanie z Google Scholar

Podobnie jak z baz PubMed, linkowanie można również ustawić z bazy Google Scholar do pełnych tekstów w bazach ProQuest

1. Należy postępować zgodnie z instrukcjami w koncie Google Scholar

2. Klikamy Enable holdings file delivery to Google Scholar - ProQuest powiadamia Google Scholar o pełnych tekstach znajdujących się w bazach ProQuest

3. Zapisujemy zmiany