Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Adres IP

IP Address - Adresy IP

Tutaj Administrator może dodawać adresy IP, z których użytkownicy będą rozpoznawani i automatycznie przekierowywani do baz subskrybowanych przez daną Instytucję

1. Należy włączyć funkcję poprzez kliknięcie Enable

2. Wybieramy grupę, do jakiej chcemy dodać IP: Main - główną lub Remote - dostęp zdalny. Przy większych instutucjach polecamy tworzenie nowych grup i nazywanie ich np. nazwą wydziału/instututu - dzięki temu będzie istniała możliwość śledzenia statystyk użytkowania baz ProQuest w tych częściach Instytucji, jako że będą one odzwierciedlone w raportach użytkowania.

3. Dodajemy adres/adresy IP

4. Istnieje możliwość edytowania/usuwania adresów.