Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Serwer Proxy

Proxy - Serwer Proxy

1. Jeśli instytucja korzysta z serwera Proxy, należy wpisać jego adres

2. Zapisanie zmian