Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Shibboleth

Shibboleth

1. Dla Instytucji korzystających z autoryzacji poprzez Shibboleth - należy włączyć funkcję poprzez kliknięcie na link Enable

2. Aby dodać ustawienia należy kliknąć Add access credentials

3. Wybór grupy użytkowników

4. Wybór federacji Shibboleth

5. Wybór instytucji

6. Wybór typu użytkownika

7. Uprawnienie lub ID użytkownika

8. Zapisanie zmian