Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Referring URL

Referring URL

1. Należy włączyć fukcję poprzez kliknięcie na link Enable

2. Aby dodać nowy link, należy skontaktować się z Działem Technicznym ProQuest