Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Moja Sesja

My Research - Moja Sesja

Aby użytkownicy mogli logować się do subskrybowanych przez Instucję baz ProQuest zdalnie poprzez konto Moja Sesja, należy kliknąć na link Enable.

Ten sposób autoryzacji zdalnej będzie działał przez 3 miesiące od pierwszego logowania. Aby użytkownik mógł po trzech miesiącach znów korzystać z tej metody dostępu, musi raz na 3 miesiące zalogować się do swojego konta Moja Sesja z terenu swojej Instytucji.