Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Logowanie Manualne

Manual Login - Logowanie Manualne

1. Aby włączyć możliwość autoryzacji poprzez login/hasło należy kliknąć na link Enable

2. Aby dodać nowy login/hasło klikamy Create Manual Login

3. Można zmienić/usunąć istniejące konta

4. Po kliknięciu Create Manual Login należy wpisać login/hasło nowego konta

5. Wybór grupy użytkowników

6. Zapisanie zmian