Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Dodatkowe Opcje Autoryzacji

Additional Authentication Options - Dodatkowe Opcje Autoryzacji

Istnieje możliwość dodatkowych ustawień autoryzacji i dostępu poprzez kliknięcie na link Additional Authentication Options.

1. Możliwość modyfikacji grup użytkowników

2. Dodawanie nowych grup użytkowników

3. Wybór strony, na jaką przekierowany zostanie użytkownik logujący się do baz z zewnątrz, np. z zapisanego w Ulubionych/Zakładkach linku

4. Istnieje możliwość wyświetlenia danych kontaktorych Administatora/Biblioteki w wypadku, gdyby zdalne logowanie nie powiodło się. Tę funkcję można włączyć po kliknięciu linku Enable

5. Należy wpisać dane kontaktowe, z których może skorzystać użytkownik, jeśli logowanie się nie powiedzie

6. Zapisanie zmian