Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Ustawienia Interfejsu

Interface Settings - Ustawienia Interfejsu


Sekcja ta podzielona jest na trzy zakładki:

Wyszukiwanie, wygląd interfejsu, cytowanie i e-mail

RefWorks

Bazy w dostępie testowym

Searching, Display, Citation and Email - Wyszukiwanie, wygląd interfejsu, cytowanie i e-mail

1. General Setttings - Ustawienia Ogólne

Język interfejsu. „Let browser choose” oznacza, że platforma otworzy się w języku przeglądarki, z jakiej korzysta użytkownik.

Tutaj możemy też zmienić format daty

Wybieramy też na jakiej stronie znajdą się nasi użytkownicy po zalogowaniu się do baz ProQuest (wyszukiwanie proste, zaawansowane, wiersz polecenia, znajdź podobne, publikacje, wybierz bazę)

Wybieramy, w jaki sposób użytkownicy widzieć będą listę baz danych: szybki podgląd bądź szczegółowy podgląd.

Domyślny wygląd wyświetlania dziedzin tematycznych jako widok listy lub widok obrazów

2. Searching - Wyszukiwanie

Włączanie autouzupełniania

Wyszukiwanie domyślne w wyszukiwaniu prostym: wszystkie pola + pełny tekst lub wszystkie pola (bez pełnego tekstu)

Wyszukiwanie z uwzględnieniem pisowni amerykańskiej i brytyjskiej języka angielskiego a także liczby mnogiej i przymiotników

Domyślne ustawienia wyszukiwania w pełnym tekście, czasopismach naukowych i recenzowanych oraz wybór, czy opcje te będą włączone dla użytkownika na platformie

3. Results, Document Display, Linking – Rezultaty, Widok Dokumentów, Linkowanie

Wybór widoku wyświetlania dokumentów – szybki podgląd lub szczegółowy podgląd

Liczba wyników na stronie

Sortowanie rezultatów (relewancja, od najnowszych od najstarszych)

Sortowanie rezultatów z wiadomości codziennych

Możliwość włączenia duplikatów w wynikach wyszukiwania

Włączanie możliwości tłumaczenia abstraktu i pełnego tekstu

Zmiana nazwy linku do pełnego tekstu (przy korzystaniu z opcji OneClick) ze „Znajdź kopię” na inny tekst

Włączanie możliwości zakupu kopii tekstu dysertacji przez użytkownika

Zmiana nazwy linku „Zamów kopię” dysertacji

4. Citation - Cytowanie

W tej sekcji wybrać można, który styl cytowania wyświetli się jako pierwszy, jeśli użytkownik po wybraniu rekordu w bazie kliknie "Cytuj". Możemy też zdecydować, które style użytkownik będzie miał do wyboru.

5. Alerts & RSS – Powiadomienia i Kanały RSS

Ustawienia możliwości tworzenia alertów i kanałów RSS tylko dla posiadaczy konta Moja Sesja.

6. Email

Zgoda na możliwość wysyłania dokumentów e-mailem przez użytkowników z Platformy ProQuest.

Wybór domyślnego formatu e-maila, w jakim zostaną wysłane dokumenty.

7. Save - Zapisz

Po wybraniu wszystkich ustawień wybieramy Save Changes aby zachować wszelkie zmiany. Aby zmiany były widoczne (jeśli zmiany zostały zapisane podczas sesji użytkownika na Platformie ProQuest), użytkownicy muszą rozpocząć nową sesję lub odświeżyć stronę.

RefWorks

Jeśli Państwa instytucja posiada również subskrypcję RefWorks, należy wpisać kod grupowy instytucji.

Dzięki temu przy tworzeniu konta Moja Sesja użytkownicy będą wiedzieli, że mają również możliwość dostępu do RefWorks, a tym samym połączenia konta Moja Sesja z kontem RefWorks tak, aby działały one symultanicznie.

Trial Databases - Bazy w Dostępie Testowym

Jeśli korzystacie Państwo z baz ProQuest w dostępie próbnym, ich lista będzie wyświetlona w tej zakładce. Będzie również można wybrać, jakie bazy będą dostępne dla użytkowników.

 

Searching, Display, Citation and Email - Wyszukiwanie, wygląd interfejsu, cytowanie i e-mail

RefWorks

Trial Databases - Bazy w Dostępie Testowym