Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Ustawienia Dziedzin Tematycznych

Subject Areas - Dziedziny Tematyczne

Na Platformie ProQuest utworzone zostały dziedziny tematyczne, do których zaklasyfikowano bazy ze względu na ich tematykę.  Dziedziny te będą różniły się w zależności od Państwa subskrypcji. Istnieje możliwość tworzenia nowych dziedzin tematycznych, a także zmiany już istniejących.

Customize Subject Areas - Edytowanie Dziedzin Tematycznych

1. Zmiana nazwy lub usuwanie istniejącej już dziedziny tematycznej

2. Tworzenie nowej dziedziny tematycznej

3. Zmiana kolejności dziedzin

4. Przywracanie ustawień fabrycznych

Create New Subject Area - Tworzenie Nowej Dziedziny tematycznej

Tworzenie nowych dziedzin:

1. Klikamy Create New Subject aby utworzyć nową dziedzinę

2. Nadajemy jej nazwę

3. Wybieramy bazy, które mają być zawarte w dziedzinie

4. Kilkamy Select image aby wybrać zdjęcie reprezentujące dziedzinę

5. Wybieramy zdjęcie

6. Klikamy Save subject aby zapisać utworzoną dziedzinę