Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Branding

Branding

W tej sekcji możemy dodać logo Instytucji, dodatkowe linki i tekst, jakie zobaczą użytkownicy na Platformie, a także wstawiać widgety, jak również logo swojej instytucji na stronach tytułowych dokumentów w bazach ProQuest.

Sekcja podzielona jest na 3 zakładki:

Interface - Interfejs

Widgets - Widżety

Cover - Strona tytułowa

 

Interface - Interfejs

1. Podgląd - możemy zobaczyć gdzie na stronie pojawią się loga, linki i tekst.

2. Istnienie możliwość dodania dwóch linków z tekstem – np. link do biblioteki lub pomocy korzystania z baz danych, czy też listy szkoleń.

3. Można dodać jeden tekst, np. informujący o szkoleniach prowadzonych przez Bibliotekę lub z e-mailem osoby, z którą można kontaktować się w sprawie pytań o bazy danych.

4. Można dodać dwa logo, np. Państwa Instytucji i Biblioteki.

 


Widgets - Widżety

W zakładce Widgets – Widgety istnieje możliwość dodania np. okna czatu, który będzie widoczny na dole strony Platformy ProQuest. Widget może być wstawiony w prawą kolumnę na stronie z rezultatami wyszukiwania.

Cover - Strona Tutułopwa

W zakładce Cover Page dodać można logo, jak również i tekst, które pojawią się na stronie tytułowej dokumentu z bazy ProQuest.