Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Generuj Raporty

Schedule Usage Reports - Generuj Raporty

1. Aby utworzyć raport użytkowania należy wejść w zakładkę Usage Reports i wybrać Request Usage Reports.

2. Wybieramy typ raportu (pod nim znajdziemy jego opis oraz przykład)

 

3. Czas użytkowania

   4. Metodę dostarczenia raportu i pliku

5. Klikamy Create report aby utworzyć raport

 

Jeśli chcemy otrzymywać raport regularnie e-mailem, należy wybrać „schedule a regular report by email” oraz wybrać, którego dnia miesiąca chcemy otrzymywać raport, jak często i od którego miesiąca ma być on dostarczany oraz e-mail osoby, która chce raport otrzymywać. Należy też wybrać format pliku i kliknąć „Create report” aby został on utworzony. 

6. Od tej chwili raport będzie dostarczany regularnie e-mailem, a lista tak utworzonych raportów znajdzie się w sekcji Scheduled Usage Reports