Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Ustawianie Doręczeń Raportów

Scheduled Usage Reports - Ustawianie Doręczeń Raportów

W tej sekcji Administrator znajdzie tabelę z raportami, które zostałt zamówione do dostawy na adres mailowy.

W tabeli znajdzie się informacja o numerze Klienta w systemie ProQuest, typ raportu, jego format, frekwencja dostarczania, data doręczenia następnego raportu, adres na jaki zostanie wysłany.

Możliwe jest tu również:

1. Zamówienie innego raportu

2. Zmiana kryteriów lub usunięcie istniejącego już raportu