Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Administrator Module (Polish): Inne Statystyki Użytkowania ProQuest

Other ProQuest Usage Reports - Inne Statystyki Użytkowania ProQuest

W tej częśći Administator ma dostęp do statystyk użytkowania na platformach:

  • Chadwyck-Healey
  • CSA Illumina (raporty archiwalne)
  • Stara Platforma ProQuest (rarporty archiwalne)