Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Products Türkiye: PQ Central

ProQuest Central içindeki veri tabanları

Sanat ve Beşeri Bilimler

Disiplinlerarası

Yayın Türleri

 • Ses ve Video kayıtları
 • Kitaplar
 • Konferans kayıtları ve tutanakları
 • Bilimsel incelemeler ve tezler
 • Kanıt temelli medikal kaynaklar
 • Devlet kurumları ve resmi yayınlar
 • Tarihsel süreli yayınlar
 • Dergiler
 • Gazeteler
 • Diğer kaynaklar
 • Raporlar
 • Akademik dergiler
 • Standartlar ve Uygulama kuralları
 • Ticaret dergileri
 • Haber ajansı içerikleri
 • Çalışma notları

ProQuest Central nedir?

ProQuest Central bugün pazarda bulabileceğiniz en büyük, çoklu disiplinli, tam metin veri tabanıdır. Bu kaynak, 175' den fazla konu başlığı altında ve çeşitli içerik türlerinde, 47 ProQuest veri tabanına erişim sağlar. Bu da bu kaynağı dünyanın en geniş tek noktadan araştırma kaynağı yapmaktadır. Diğer kaynakların aksine, ProQuest Central birbirinden ayrı, tamamen taranabilen veri tabanlarından oluşmaktadır. Bu veri tabanları ayrı ayrı kullanılabileceği gibi birlikte de kullanılabilir. ProQuest Central Best Online General Reference Service (En iyi çevrimiçi genel referans servisi) dalında Software & Information Industry Association (SIIA) 2010 CODiE ödülünü kazanmıştır.

ProQuest Central, binlerce bilimsel dergiden imrenilen milyonlarca makaleye erişim sağladığı gibi, ayrıca başka hiç bir derleme kaynaktan erişemeyeğiniz bilgiye de erişim imkanı sağlar. Örneğin:

 • İşletme, psikoloji, doğa bilimleri, sağlık, eğitim ve daha birçok konuda 100.000' den fazla tam metin bilimsel inceleme
 • NBER ve OECD gibi kurumlardan 455.000' den fazla çalışma notu
 • Milyonlarca güncel şirket raporu, pazar ve sanayi raporu, ülke raporları
 • Günümüzde bu pazarda bulabileceğiniz pazar, sanayi ve ekonomi raporlarından oluşan en geniş kapsamlı koleksiyon

ProQuest platformu her seviyedeki kullanıcılar göz önünde bulundurularak, hem konu içerisinde derinlemesine araştırma yapmak hem de disiplinler arası en iyi çapraz araştırma için en uygun şekilde tasarlandı. ProQuest platformu "2015 En İyi Ara yüz" dalında "Charleston Advisors Annual Readers' Choice" ödülünü kazanmıştır.

ProQuest Central' in kapsadığı konu başlıkları:

İşletme
ABI/INFORM koleksiyonunun eklenmesi, özellikle işletme, ekonomi, muhasebe, finans, yönetim, vergilendirme, hukuk konu başlıklarında binlerce dergiye erisim sağladığı gibi aynı zamanda Economist Intelligence Unit, BMI, ISI Emerging Markets ve daha fazla kaynaktan en iyi pazar, sanayi ve ülke raporlarından oluşan en kapsamlı koleksiyonu sunar.

Bilim ve Teknoloji
ProQuest Central; Bilim, Biyoloji, Bilgi İşlem, Telekomünikasyon ve Askeri Veri Tabanı gibi alanlarında kilit ve önemli veri tabalarını ihtiva eder. Nature Publishing Group ve Springer' den önemli, tam metin, etki faktörü (impact factor) yüksek binlerce dergiye erişim sağlar.

Tıp ve Sağlık
ProQuest Tıp ve Sağlık Koleksiyonu ile, ProQuest Nursing and Allied Health Database (Hemşirelik ve Yardımcı Sağlık Personeli veri tabanı), Consumer Health Database (Aile Sağlığı veri tabanı), Healthcare Administration Database (Sağlık Yönetimi veri tabanı), Public Health Database (Kamu Sağlığı veri tabanı) ve Psychology Database (Psikoloji veri tabanı) dahil olmak üzere kullanıcılar gerçekten uluslararası bir kaynağa (45 ülkeden içeriğe) erişebilirler. Geniş kapsamlı bu koleksiyon hem tam metin dergiler hem de bilimsel incelemeler, profesyonel literatür ve uygulamalı tıbbi eğitim videoları gibi bilimsel kaynakları kapsamaktadır.

Sosyal Bilimler
ProQuest Central, Sosyal Bilimler ve Siyasal Bilimler kapsamındaki tüm alanlara ait akademik dergiler ve profesyonel dergilerden oluşan eksiksiz kaynaklar halinde sunar. Örneğin: Criminal Justice Database (Adli Yargı veri tabanı), Education Database (Eğitim veri tabanı), Library Science Database (Kütüphanecilik Bilimi veri tabanı), Linguistics Database (Dilbilim veri tabanı), Political Science Database (Siyasal Bilimler veri tabanı), Social Science Database (Sosyal Bilimler veri tabanı), ve Sociology Database (Sosyoloji veri tabanı).

Sanat ve Beşeri Bilimler
Beşeri bilimler, sanat ve kültür alanında kapsamı geniştir. Edebiyat, tarih, din, felsefe ve "sahne ve gösteri sanatları" dahil ana konu alanlarında 1.000' den fazla kaynağı barındırmaktadır. Arts & Humanities Database (Sanat ve Beşeri Bilimler veri tabanı), Religion Database (Din veri tabanı) ve Research Library (Araştırma Kütüphanesi veri tabanı)' den tam metin dergiler ve profesyonel yayınlar.

Haberler
ProQuest Central, Wall Street Journal*, The Guardian, El Mundo, Financial Times, The Times of India, The New York Times, Die Welt, Le Monde, Los Angeles Times, ve Al Bawaba gibi, uluslararası haber kuruluşlarına ait 2.000' den fazla tam metin haber kaynağını ihtiva etmektedir. İçerikleri günlük olarak eklenmektedir. Önemli gazetelerden başlayarak, içerikleri sabah saatlerinde (Amerika saati ile) eklenmeye başlamaktadır.

Disiplinlerarası
ProQuest Central; Research Library (Araştırma Kütüphanesi veri tabanı), Canadian Business & Current Affairs Database (Kanada İş ve Güncel Gündem veri tabanı) ve dokuz yöresel veri tabanını içermektedir.

Yöresel veri tabaları; güncel, tam metin, ilgili yerel bölgede yayınlanmıs akademik dergilere erişim sağlamaktadır. Yöresel araştırmalara ve bölgesel akademik çalışmalar odaklı araştırmalara faydalı bir kaynak oluşturur.

Yöresel veri tabanları:

 1.  Australia & New Zealand Database (Avustralya ve Yeni Zellanda veri tabanı)
 2.  Continental Europe Database (Kıta Avrupası veri tabanı)
 3.  East & South Asia Database (Doğu ve Güney Asya veri tabanı)
 4.  East & Central Europe Database (Doğu ve Orta Avrupa veri tabanı)
 5.  India Database (Hindistan veri tabanı)
 6.  Middle East & African Database (Orta Dogu ve Afrika veri tabanı)
 7.  Latin America & Iberia Database (Latin Amerika ve İberya veri tabanı)
 8.  Turkey Database (Türkiye veri tabanı)
 9.  UK & Ireland Database (Birleşik Krallık ve İrlanda veri tabanı)

ProQuest Central Veritabanına yeni eklenen 7 yeni veritabanı:

 • Environmental Science Database
 • Agriculture Science Database
 • Earth, Atmospheric&Aquatic Science Database
 • Biological Science Database
 • Advanced Techenologies&Aerospace Database
 • Materials Science Database
 • Engineering Database