Skip to Main Content

ProQuest Administrator Module (Polish): Rozpoczęcie Pracy

Getting Started - Rozpoczęcie pracy w Profilu Administratora

1. Nazwa konta i jego numer w systemie ProQuest

W tym miejscu znajduje się nazwa konta/instutucji, jak również jego numer ID w systemie ProQuest. W przypadku zmiany nazwy instytucji, administrator może zmienić nazwę również w Profilu Administracyjnym PAM po kliknięciu na link "Rename account".

2. Pomoc

Tutaj znajdują się pliki pomocy dla administratora (po angielsku).

3. Typowe zadania administratora

U góry ekranu po prawej stronie znajduje się lista popularnych ustawień administracyjnych. Możemy dzięki niej przejść do takich sekcji jak raporty, czy dodać IP bez korzystania z menu po prawej stronie.

4. Lista możliwych ustawień konta

Po lewej stronie strony startowej znajduje się menu, w którym znajdziemy sekcje ustawień administracyjnych takich jak ustawienia interfejsu, raporty, linkowanie, metody dostępu, listy czasopism i rekordy MARC, ustawienia administratora.

 

5. Możliwość zaznaczenia zapisanych już ustawień

Lista możliwych ustawień, przypomnienie dla administratora.

6. Informacja o wymaganiach technicznych


7.Informacja o bazach dostępnych wcześniej na platformie CSA Illumina


8. Kontakt

 

9. Dostępność

Informacja o możliwości korzystania z ProQuest przez osoby nie w pełni sprawne, np. niedowidzące.

 

Getting Started - Rozpoczęcie Pracy Administratora