Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Dissertations & Theses Global (Türkçe): ProQuest Dissertations & Theses Arama

ProQuest Dissertation&Theses Türkiye'de Tubitak Ulakbim EKUAL kapsamındadır.

Boolean Operatörleri

  boolean "AND" diagram    AND

 AND kullanarak aramanızı daraltabilir ve arama sorgunuzdaki kelimeleri yanyana içeren kayıtlara erişebilirsiniz. Örneğin; adolescents AND children  araması sadece iki kelimeyide içeren kayıtları bulacaktır.


 

 boolean "OR" diagram     OR

 

 OR  kullanarak aramanızı genişletebilir ve arama sorgunuzdaki kelimeleri içeren tüm kayıtlara erişebilirsiniz. Örneğin; adolescents OR children  broaden araması bu  kelimelerin tek olarak ve birlikte olarak geçtiği tüm kayıtları bulacaktır. 


 boolean "NOT" diagram   NOT

 NOT kullanarak aramanızı daraltabilir ve arama sonucunuzda görüntülenecek katıtlarda olmasını istemediğiniz kelimeyi arama sonuçlarınızdan çıkartabilirsiniz. Örneğin; adolescents NOT children   araması adolescents içeren ama children içermeyen tüm kayıtlara erişmenizi sağlayacaktır.

Arama İpuçları

  • Tam cümleleri aramak için tırnak işaretleri ("") kullanın. 

  • Reklam kampanyaları gibi iki kelimeli arama sorguları örtülü AND olarak aranır. 

  • Odaklı arama sorguları için özel karakterler ve operatörler kullanın. 

  • Eğer arama sorgusu ile birlikte spesifik bir alan seçilmez ise Tüm Alanlar+metin                   (tüm indekslenmiş alanlar+ tam metin) yada Tüm Alanlar(tam metin olmayan) (tüm indekslenmiş alanlar ama tam metin içersinde olmayan) olarak arama gerçekleştirilir. Bu özellik ProQuest yöneticiniz tarafından belirlenir yada Araştırmam hesabınızdan tercihlerinizi  değiştirebilirsiniz.  Daha fazla bilgi için lütfen kullanım rehberindeki Araştırmam bölümünü inceleyiniz.  

  •  Yazım Denetimi değişkenleri bir kelimenin Amerikan ve İngiliz ingilizcesndeki farklarını tanımlar ve eşleştirmesini sağlar. Örneğin; sign ve sygn örneğinde olduğu gibi platform kelimenin İngilizce ve eskii İngilizce versiyonlarını tanımlar veeşleştirir.Bu özellik ProQuest yöneticiniz tarafından belirlenir yada  Araştırmam hesabınızdan tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen kullanım  rehberindeki Araştırmam bölümünü inceleyiniz.  

  • Lemmatization arama motorunun çoğullar ve sıfatlar gibi bir kelimenin farklı dilbilgisel formlarını tanımasını ve eşleştirmesini sağlar. Örneğin; mouse araması ayrıca mice kelimesi ile ilgili sonuçlarıda getirecektir. Eğer aramanıza Lemmatization uygulanmasını  istemiyorsanız arama kelimenizi tırnak işaretleri ("") içerisine yazmanız yeterli olacaktır. Bu özellik ProQuest yöneticiniz tarafından belirlenir yada  Araştırmam hesabınızdan tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.Daha fazla bilgi için lütfen kullanım  rehberindeki Araştırmam bölümünü inceleyiniz.  

Kesme İşareti, Joker Karakter ve Tire İşareti

 *

Yıldız (*) kelimede konulduğu yerde bir veya daha fazla karakterin yerini alan Kesme İşareti dir. Kelimeniin sağ sonunda yada ortasında kullanılabilir. 

Örneğin:   econom*  olarak yapılan bir arama  economy, economics, economical, gibi sonuçlarıda getirecektir. 

  ?

Soru işareti (?) sembolü kelimenin sağ sonundaki yada içindeki herhangi bir harfin yerine geçmek için kullanılan bir Joker karakterdir. Joker karakter kelimenin başında kullanılamaz. 

Örneğin:  t?re  araması   tire, tyre, tore,  sonuçlarınıda getirecektir.
ad??? araması  added, adult, adopt sonuçlarınıda getirecektir. 

  -

 Yayın tarihi gibi sayısal alanları ararken tarih aralığı girmek için tire işareti kullanın.   

Örneğin: YR(2005-2008)