Skip to main content
ProQuest LibGuides Banner ProQuest LogoProQuest LibGuides homeProQuest LibGuides home

ProQuest Dissertations & Theses Global (Türkçe): Basit Arama

ProQuest Dissertation&Theses Türkiye'de Tubitak Ulakbim EKUAL kapsamındadır.

Basit Arama İpuçları

Basit Arama seçeneği ile tüm içerikte arama gerçekleştirebilirsiniz. Boolean, yakınlık ve alan kodları platform tarafından desteklenmektedir. Varsayılan arama mantığı, girilen tüm kelimeleri aramaktadır. Arama sorgunuzdaki kelimelerin herhangi birisi ile ilgili kayıta erişmek için kelimeleri OR ile ayırabilirsiniz. Tam bir cümle aramak için arama sorgunuzun etrafına tırnak işaretleri ("") koyunuz.  

Arama gerçekleştirildiğinde varsayılan arama mantığı arama sorgusunu Her yer de gerçekleştirecektir. Her yer tüm bibliyografik kayıtlar (tüm indekslenmiş alanlar)  ve tam metinde arama gerçekleştirir. 

Tam metin ve Doktora Tezleri filitreleri  Basit Arama seçeneğinde görüntülenmektedir. 

Tam metin filitresinin uygulanması, sadece tam metin olan tezlerin sonuç sayfanızda görüntülemesine izin verecektir. 

Doktora Tezleri filitresinin uygulanması, sadece doktora tezlerinin sonuç sayfanızda görüntülenmesine izin verecektir. 

Arama kutucuğuna arama sorgunuzu girdikten sonra arzu ederseniz Tam metin ve Sadece doktora tezleri filitrelerinden bir veya ikisinide seçerek yada herhangi bir filitreleme seçimi yapmadan arama butonuna tıklayarak aramanızı gerçekleştirebilirsiniz. 

Basit Arama

ProQuest Videolar-Basit Arama