Skip to Main Content

Köszöntjük a ProQuest magyar felhasználóit

Adatbázisaink

  • Academic Video Online – multidiszciplináris tudományos videó gyűjtemény

Az ’Alexander Street, a ProQuest company’ multimédiás gyűjteményei ezen felhasználói magatartásra is válaszolnak.
Az Academic Video Online, a legszélesebb körű, multidiszciplináris multimédiás 63 ezernél több klipet és több tízezer cikket tartamaz kutatás, oktatás elősegítésére olyan partnerektől, mint a BBC, Intelecom, Bloomberg, Documentary Educational Resources (DER), Microtraining, Royal Shakespeare Company, Annenberg Learner.
Ezek oktatási anyagok, tréning és bemutató filmek, akadémiai előadások, klipek, művészeti előadások, hírek, archívfilmek, tv programok, dokumentum- és játékfilmek, rövidfilmek.
A videókhoz a legtöbb esetben szöveges leírás tartozik, amely követi a film haladását.

  • A ProQuest Central a ProQuest legnagyobb multidiszciplináris adatbázisa, 39 adatbázis összességében megközelítőleg 24,000 feldolgozott címmel, amiből 18 000 teljes szöveggel érhető el. Folyóiratok mellett egyéb tartalomtípusok is gazdagítják a gyűjteményt, így  110,000 disszertáció, 450,000 konferenciaanyag és műhelytanulmány, stb. A ProQuest Central kiemelten lefedi a következő tudományterületeket: üzlet/gazdaság, orvostudomány, társadalomtudomány, pedagógia, bölcsészet és interdiszciplináris területek és a következő kiadóktól tartalmaz kiadványokat: Emerald, Elsevier, BMJ, Palgrave MacMillan, The Economist, SAGE, Nature Publishing Group, Cambridge University Press és Dow Jones, stb. Üzleti információk, így piaci és iparági tartalmak terén az Economist Intelligence Unit ország és pénzügyi összeállításai, a Business Monitor International és a First Research iparági jelentései, az Oxford Analytica és Oxford Economics ország, árupiaci és iparági jelentései segítik a felhasználókat. Orvostudományi folyóiratok közül a legjelentősebbek a NEJM, Lancet, BMJ és Nature. Minden tudományterületet igyekszik lefedni, a feldolgozott címek közül 7.700 megtalálható a Scimago rangsorban, az első 100 Scimago címből 70-t, az első 200 Scimago folyóiratból 140-et tartalmaz.
  • A Scitech Premium Collection a leggyorsabban növekvő természettudományos és műszaki adatbázis, amely 10 nagyobb természettudományi, műszaki, orvostudományi (STM) területet fed le. A SciTech Premium Collection 9,200 kiadványt dolgoz fel, 7,700-at teljes szöveggel tesz elérhetővé. 1,8 millió feldolgozott nem-szövegszerű tartalom (kép, fotó, táblázat, térkép, diagram) és 11 millió szabadalom gazdagítja a tartalmat. Szakterületi bibliográfiai adatbázisok, például Agricola, Metadex, Medline, Toxline, stb is része a gyűjteménynek. A SciTech Premium a következő kiadóktól tartalmaz  kiadványokat: IET, IEEE, Wiley, Springer, Elsevier, stb.. A feldogozottak közül több mint 4.200 cím szerepel a Scimago rangsorban, az első 100 Scimago cím közül 50, míg az első 200 Scimago helyen szereplő cím közül 80-at tartalmaz.
  • ProQuest Dissertation & Theses Global (PQDT Global), a világ legnagyobb disszertáció- és diplomagyűjteménye, több mint 4 millió munkát feldolgozva, kereshetően tartalmaz, amiből 2 millió teljes szöveggel érhető el. Kifejezetten a kutatók és PhD hallgatók látják nagy hasznát, mivel mélyebb és részletesebb információkhoz jutnak érdeklődésüknek megfelelően, megismerhetik a szerző által felhasznált és áttekintett irodalmat, adatokat valamint módszertant. Évente 110,000-nél több disszertációval bővül az adatbázis.
  • A USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívuma (USC Shoah Foundation Visual History Archive)  melynek gyűjteményében jelenleg közel 54.000 szemtanú visszaemlékezése található, a történelmet az azt megélt és átélt emberek történetein keresztül őrzi. Minden egyes interjú különleges, egyedi, elsődleges forrás, mely páratlan történeteivel betekintést nyújt a múlt eseményeibe. Látjuk a beszélők arcát, halljuk a hangjukat: történeteik pedig nemcsak tanítanak, hanem az intoleranciával szembeni fellépésre is ösztönöznek. Célunk, hogy ezeket a történeteket minél többen megismerjék és továbbadják.